Λέττας Νικόλαος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.. Από το 2001 έως το 2005 ήταν υπεύθυνος του τμήματος μελετών στην εταιρεία NRG-ORION Α.Ε., ενώ από το 2006 έως το 2017 ήταν Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας SEMAN A.E.

Από το 2017 είναι συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας “ENERCA-Ενεργειακή Συμβουλευτική & Εφαρμογές Ι.Κ.Ε”, με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, κυρίως στον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα. Είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων μεγάλης κλίμακας στον βιομηχανικό τομέα, με έμφαση στο επίπεδο της μέσης τάσης.

Καθ΄ όλα αυτά τα έτη έχει διενεργήσει Ενεργειακούς Ελέγχους σε εκατοντάδες βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Τουρκία, κτλ.), οι οποίοι περιλαμβάνουν την διενέργεια μετρήσεων ποιότητας ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου, την ανάλυση αρμονικών, τις μετρήσεις/αναλύσεις καυσαερίων των θερμικών φορτίων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Είναι εκλεγμένο senior μέλος του IEEE, μέλος του CIGRE, του ASHRAE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής Γ΄ Τάξης του Υπουργείου Ενέργειας. Είναι συν-συγγραφέας δέκα (10) δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, με αντικείμενο την διανεμημένη παραγωγή, την διαχείριση ενέργειας και την ποιότητα ισχύος. Συμμετείχε σε δεκατέσσερα (14) ερευνητικά έργα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.

Γνωρίστε

Τους Ανθρώπους της INNORA

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών